wedding_02

Main Wedding 02
Svadobné fotografie... ktoré budete milovať.
wd01
wd02
wd03
wd04
wd05
wd06
wd07
wd08
wd09
wd10
wd11
wd12
wd13
wd14
wd15
wd16
wd17
wd18
wd19
wd20
wd21
wd22
wd23
wd24
wd25
wd26
wd27
wd28
wd29
wd30
wd31
wd32
sk
Svadobná fotografia je jedným z najťažších dokumentárnych žánrov. Podmienky sú nepredvídateľné a situácie ťažko kontrolovateľné.

Ani najkrajšie šaty, dokonalé líčenie či výzdoba nie sú v žiadnom prípade zárukou kvality vašich fotografií, či už ide o úroveň technickú alebo estetickú.

Priateľskosť, schopnosť vnímať a kreatívny prístup podložený dlhoroč- nými skúsenosťami a pôsobením v oblasti grafického dizajnu, fotogra- fie, multimédií, pokrokových metód spracovania obrazu a obrazovej postprodukcie môže naznačovať, že ste si vybrali dobre.

sk
Wedding photography belongs to the most demining amongst docu- mentary genre. Circumstances of any such event are at best unpredi- ctable and can only be controlled to rather limited extend.

Even the most beautiful wedding dress and flawless make-up or deco- rations may in no way grant technical or esthetic quality of your wedding photos.

Friendliness and ability to observe, hand in hand, with creative approach based on years of experience in field of graphic design, professional photography, multimedia, advanced image processing and digital postproduction. All of these are milestones along the way
to the right choice.

luxury wedding photobook

Last updated: 12. September 2016

sk
V prípade akýchkoľvek otázok, ponúk ohľadne spolupráce, nákupu diela alebo realizácie projektov ma môžete kedykoľvek kontaktovať.

sk
If you have any question, coopera- tion offer, purchase arrangement, or project realization proposal feel free to contact me.
portfolio
Visit my Creative Digital Art
on-line portfolio site.

facebook
Pridaj názor, povzbuď, diskutuj...
Comment, encourage, discuss...


wedding photography catalogue Katalóg svadobnej fotografie. (Pdf)

· Contact

Richard Max
(Fotograf / Dizajnér)
E-Mail: max@richardmax.sk
Tel.: +421 905 231 334
Michalovce, Slovak Republic,
Europe
My status

sk
Všetky tu použité texty, fotografie a ich názvy sú originálnymi autor- skými dielami a ako také podlie- hajú autorskému zákonu. Ich ďal- šie voľné používanie, kopírovanie
a šírenie je bez súhlasu autora zakázané.

sk
All used texts, photography and its captions are original creations of their author and subject to copy- right law. Any further free use, copying and distribution without permission are therefore strictly prohibited.
Max Design
All content © 1996 - 2014
by Richard Max. All rights reserved.