wedding_01

Main Wedding 01
Svadobné fotografie... ktoré budete milovať.
w01
w02
w03
w04
w05
w06
w07
w08
w09
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
w48
w49
w50
sk
Svadobná fotografia je jedným z najťažších dokumentárnych žánrov. Podmienky sú nepredvídateľné a situácie ťažko kontrolovateľné.

Ani najkrajšie šaty, dokonalé líčenie či výzdoba nie sú v žiadnom prípade zárukou kvality vašich fotografií, či už ide o úroveň technickú alebo estetickú.

Priateľskosť, schopnosť vnímať a kreatívny prístup podložený dlhoroč- nými skúsenosťami a pôsobením v oblasti grafického dizajnu, fotogra- fie, multimédií, pokrokových metód spracovania obrazu a obrazovej postprodukcie môže naznačovať, že ste si vybrali dobre.

sk
Wedding photography belongs to the most demining amongst docu- mentary genre. Circumstances of any such event are at best unpredi- ctable and can only be controlled to rather limited extend.

Even the most beautiful wedding dress and flawless make-up or deco- rations may in no way grant technical or esthetic quality of your wedding photos.

Friendliness and ability to observe, hand in hand, with creative approach based on years of experience in field of graphic design, professional photography, multimedia, advanced image processing and digital postproduction. All of these are milestones along the way
to the right choice.

luxury wedding photobook

Last updated: 12. September 2016

sk
V prípade akýchkoľvek otázok, ponúk ohľadne spolupráce, nákupu diela alebo realizácie projektov ma môžete kedykoľvek kontaktovať.

sk
If you have any question, coopera- tion offer, purchase arrangement, or project realization proposal feel free to contact me.
portfolio
Visit my Creative Digital Art
on-line portfolio site.

facebook
Pridaj názor, povzbuď, diskutuj...
Comment, encourage, discuss...


wedding photography catalogue Katalóg svadobnej fotografie. (Pdf)

· Contact

Richard Max
(Fotograf / Dizajnér)
E-Mail: max@richardmax.sk
Tel.: +421 905 231 334
Michalovce, Slovak Republic,
Europe
My status

sk
Všetky tu použité texty, fotografie a ich názvy sú originálnymi autor- skými dielami a ako také podlie- hajú autorskému zákonu. Ich ďal- šie voľné používanie, kopírovanie
a šírenie je bez súhlasu autora zakázané.

sk
All used texts, photography and its captions are original creations of their author and subject to copy- right law. Any further free use, copying and distribution without permission are therefore strictly prohibited.
Max Design
All content © 1996 - 2014
by Richard Max. All rights reserved.