uvod

intro
sk
Vítajte na stránkach venovaných osobnej a komerčnej tvorbe z oblasti modernej kreatívnej fotografie. Tvorba je podložená technologickým fundamentom, dlhoročným pôsobením a skúsenosťami v oblasti grafic- kého dizajnu, profesionálnej fotografie, multimédií, pokrokových me- tód spracovania obrazu a obrazovej postprodukcie.

Verím, že sa Vám tu bude páčiť a stane sa to pre Vás aj inšpiráciou.
Prechádzajte sa zvoľna..., sústredene... a nenechajte sa rušiť.
Príjemný deň.

sk
Welcome to my website dedicated to personal as well as commercial production in the field of state of the art creative photography and photodesign. Presented production is based on technological funda- ment laid over many years of appeal and experience in graphics design, creative professional photography, multimedia, digital post- production, advanced image processing and grading.

I trust that you will love what you see here and that it becomes source of your inspiration.
Browse freely…, slowly… and thoughtfully take your time and don’t let yourself be disturbed. Have a nice day.
showreel
Photography and Photodesign based Showreel video.


Last updated: 12. September 2016

sk
V prípade akýchkoľvek otázok, ponúk ohľadne spolupráce, nákupu diela alebo realizácie projektov ma môžete kedykoľvek kontaktovať.

sk
If you have any question, coopera- tion offer, purchase arrangement, or project realization proposal feel free to contact me.
portfolio
Visit my Creative Digital Art
on-line portfolio site.

facebook
Pridaj názor, povzbuď, diskutuj...
Comment, encourage, discuss...


wedding photography catalogue Katalóg svadobnej fotografie. (Pdf)

· Contact

Richard Max
(Fotograf / Dizajnér)
E-Mail: max@richardmax.sk
Tel.: +421 905 231 334
Michalovce, Slovak Republic,
Europe
My status

sk
Všetky tu použité texty, fotografie a ich názvy sú originálnymi autor- skými dielami a ako také podlie- hajú autorskému zákonu. Ich ďal- šie voľné používanie, kopírovanie
a šírenie je bez súhlasu autora zakázané.

sk
All used texts, photography and its captions are original creations of their author and subject to copy- right law. Any further free use, copying and distribution without permission are therefore strictly prohibited.
Max Design
All content © 1996 - 2014
by Richard Max. All rights reserved.